VELKE BILOVICE

Pro stánkaře

Kategorie: Velkobílovičtí vinaři o.s.

Provozní řád podmínek stánkového prodeje

Akce Ze sklepa do sklepa dne 07. 04. 2018

Provozovatel je povinen :

1. Zajistit si místo - plochu na základě domluvy s majitelem pozemku v lokalitě, kde chce nabízet své produkty
- v případě umístění ve sklepních uličkách - s vlastníkem nemovitostí – sklepu (i zde se vztahuje nájem dle m2)
2. Do 23.03.2018 zaslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. žádost o zapsání do Gastro 2018 a popis s uvedením
- dohodnutého místa a kontaktní osoby, na jehož pozemku se stánek bude nacházet
- nabízeného zboží ve stánku
- s fakturačními údaji
3. Uhradit na základě vydané faktury poplatek nájemného za prodejní místo nejpozději do 30.3.2018 na uvedený bankovní účet.(Dnem úhrady se rozumí den připsání finančních prostředků na účet spolku Velkobílovičtí vinaři.) Po tomto datu nebude možnost přijímat žádosti o stánkový prodej.
4. Zařazení provozovatele stánku do seznamu Gastro 2018 s přiděleným číslem bude provedeno po zaplacení faktury na účet pořadatele dle velikosti prodejního místa.
5. Respektovat při provozování stánku průjezd kyvadlové dopravy. Umísťovat stánky popř. ostatní příslušenství na pozemní komunikace není dovoleno.
6. Řádně označit svůj stánek (kontaktní adresa, sídlo firmy), mít u sebe a splňovat všechny náležitosti k prodeji v souladu s vyhláškou a živnostenským zákonem.
7. Udržovat čistotu a pořádek kolem svého místa. Na dodržování pořádku dohlíží kontaktní osoba.
8. Provozovatel je povinen zajistit si odpadkové koše a jejich následný úklid.

Ostatní podmínky:

1. Povolen je pouze prodej občerstvení a gastro produktů, prodej jiné zboží není povolen!
2. Doba nástupu stavby stánku je sobota 8.00 – 10.00 hod., ukončení prodeje do 20:00 hodin (pokud není pořadatelem dovoleno prodloužení)
3. Výše nájemného se stanovuje:

A stánek do 6 m2 1.000 Kč bez DPH /den

B stánek od 6 do15 m2 2.000 Kč bez DPH / den

C stánek nad 15 m2 3.000 Kč bez DPH / den

4. Kontrolní osoby provedou v den akce kontrolu všech stánků a předá jejich provozovatelům Ověření Gastro 2018 s pořadovým číslem.

Tento provozní řád je závazný pro všechny prodejce.
Jeho porušení nebo nedodržení podmínek prodeje může mít za následek ukončení prodeje a provozovatel stánku může být vykázán na základě obecně závazné vyhlášky městskou policií.
Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti provozovatele.

Kontaktní osoba:
Lukáš Přikryl : 603 928 919

Pořadatel :

Velkobilovičtí vinaři spolek
Krátká 88
69102 Velké Bílovice
IČO 22682473
DIČ CZ22682473

Dary vinic. Dobrým lidem.