VELKE BILOVICE

Výstava vín 2014

Kategorie: Oblastní výstava vín

Oblastní výstava vín 2014

Kategorie: Oblastní výstava vín

Statut výstavy vín 3.5.2014

I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice
IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

No images found.

II. Poslání a cíl výstavy:
1. Odborně posoudit vína z Velkopavlovické podoblasti.
2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů
mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
4. Propagace místních vín a vinařů
5. Zaevidování tratí do katalogu

III. Podmínky účasti:
1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

IV. Hodnocení vín
1. Hodnocení vín proběhne dne 27. 4. 2014 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 3. 5. 2014 v 13:30 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního
čísla vzorku.
6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

V. Odborné komise
1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků
započítává.
3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

VI. Vyhodnocení vín a ceny
1. Ocenění diplomem a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí:
V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná,
bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu bodů
2. Udělení cen:
* šampion bílých vín
* šampion červených vín
* nelepší růžové víno
* nejlepší kolekce vín
* cena za nejvýše hodnocené víno malovinaře
* šampion bílých autentických vín
* šampion červených autentických vín

VII. Zvláštní ustanovení:
1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění
zákona.
2. Pořadatel si ustanovuje právo zdarma odebrat oceněná vína:
- na prvním místě (zlatá medaile) 18 lahví tohoto vína
- na druhém místě (stříbrná medaile) 12 lahví tohoto vína
- na třetím místě (bronzová medaile) 6 lahve tohoto vína
- na šampiona výstavy 30 lahví vína

Sběrná místa vzorků:
1. Prodejna BS vinařské potřeby, ulice Žižkovská
2. Ing. Jaroslav Osička, Svárov 304 – autentická vína
3. Vinařství Nestarec, ulice Záhumní, Moravský Žižkov

Organizační výbor soutěže:
Michal Tetur – odpovědný vedoucí
Čeněk Osička – zástupce vedoucího

Garant výstavy: Tibor Zapletal

Oblastní výstava vín 2013

Kategorie: Oblastní výstava vín

Statut výstavy 2013

I. Pořadatel: Velkobílovičtí vinaři o.s., Krátká 88, 691 02 Velké Bílovice

IČ: 22682473, DIČ: CZ22682473

II. Poslání a cíl výstavy:

 1. Odborně posoudit vína z velkopavlovické podoblasti.
 2. Zprostředkovat výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
 3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
 4. Propagace místních vín a vinařů
 5. Zaevidování tratí do katalogu

III. Podmínky účasti:

 1. Výstava a soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné
 2. Každý přihlášený vzorek prezentuje 3 lahve.

IV. Hodnocení vín

 1. Hodnocení vín proběhne dne 14. 4. 2013 v prostorách restaurace KD Velké Bílovice od 9:00 hodin
 2. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 27. 4. 2013 v 13:30 a začátek je od 9:00 jako součást výstavy v prostorách sálu kulturního domu ve Velkých Bílovicích proběhne výstava autentických vín.
 3. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem a autentická vína systémem podle R .Parkera
 4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny podle odrůd.
 5. Vína budou předkládána anonymně v zakryté lahvi, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku.
 6. Hodnotitelům se uvádí pouze odrůda.

V. Odborné komise

 1. Předseda a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor výstavy.
 2. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků započítává.
 3. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
 4. Komise se skládají nejméně ze 3 členů.
 5. Každá komise hodnotí nejvýše 45 vzorků v jednom dni.

VI. Vyhodnocení vín a ceny

 1. V každé odrůdové skladbě bude udělena jedna zlatá, stříbrná, bronzová medaile a jeden diplom a to dle počtu nejvýše dosažených bodů.
  Nejlepší kolekce vín je udělena vinaři, který má zastoupení min.6 vín s nejlepším celkovým průměrem.
 2. Udělení cen:
  • šampion bílých vín
  • šampion červených vín
  • nelepší růžové víno
  • nejvýše hodnocené červené víno
  • nejlepší kolekce vín
  • cena malovinaře za nejvýše hodnocené víno
  • šampion bílých autentických vín
  • šampion červených autentických vín

VII. Zvláštní ustanovení:

 1. Pořadatel má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut a znění zákona.
 2. Pořadatel si ustanovuje právo odkoupit oceněná vína za ceny:
  • zlatá medaile: 80,-Kč (odkup 12 láhví)
  • stříbrná medaile: 80,-Kč (odkup 6 láhví)
  • bronzová medaile: 80,-Kč (odkup 3 láhve)
  • šampion výstavy: 100,-Kč (odkup 30 lahví)

Organizační výbor soutěže:

 • Michal Tetur – odpovědný vedoucí
 • Čeněk Osička
 • Aleš Tetur
 • Jan Strýček
 • Milan Sedlák - garant degustace

Výsledky výstavy autentických vín 2013

Šampion bílých vín
Sauvignon, pozdní sběr 2012
Vinařství U Svatého Martina, Velké Bílovice 1443

Šampion červených vín
Cabernet Moravia, moravské zemské víno 2012
Rodinné vinařství Spěvák, Velké Bílovice 1376

Nejlepší kolekce vín
Vinařství U Svatého Martina, Velké Bílovice 1443

Nejlepší Rosé
Zweigeltrebe rosé, pozdní sběr 2012
Rodinné vinařství Sedlák, Velké Bílovice 14

Cena Václava Oslzlého za nejvýše hodnocené červené víno
Modrý Portugal, moravské zemské víno 2012
Vinné sklepy Zapletal, Velké Bílovice 1380

Cena Vladislava Vaňka za nejlepší víno malovinaře
Zweigeltrebe rosé, kabinetní víno 2012
Matulík Václav, Velké Bílovice 1191

Vítěz autentických bílých vín
Blanc de Blancs, moravské zemské víno 2009
Dobrá vinice s.r.o., Nový Šaldorf 42

Vítěz autentických červených vín
Frankovka, pozdní sběr, 2007
Mádl František, Velké Bílovice 147

Katalog ke stažení ZDE.

Oblastní výstava vín 2012

Kategorie: Oblastní výstava vín

Pozvánka na místní výstavu vín

Vážení vinaři, přátelé vína,
dovolte mi Vás informovat o Výstavě vína, která proběhne po roční pauze a to 28. dubna 2012 v Kulturním domě, začátek v 9.00 h vyhlášení šampionů výstavy v 13.hodin a závěr v 22.00. Dopoledne vystoupí Dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice. Od 15.00 bude hrát Cimbálová muzika Vojara.

Degustace proběhne v neděli 15. dubna 2010 v nové restauraci Kulturního domu ve Velkých Bílovicích. Začátek degustace je v 9.00. Občerstvení po degustaci je zajištěno u p. Poláchové naproti KD.

Pravidla pro prezentaci vzorků na výstavě:

 1. Jeden vzorek jsou tři láhve vína.
 2. Zařazení vzorků je bez poplatku
 3. Velkobílovičtí vinaři o.s. odkoupí vzorky, které se umístní:
  • na prvním místě,18 lahví tohoto vína
  • na druhém místě, 12 lahví tohoto vína
  • na třetím místě, 6 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy, 30 lahví vína

Sběrná místa vzorků:

 1. Prodejna BS vinařské potřeby, prodejna Žižkovská
 2. Vinařství V. Zapletal, Pod Předníma
 3. L. Osička, Fabian
 4. Vinařství Kubík, Ve Dvoře
 5. Vinařství František a Hana Mádlovi, Sadová
 6. Vinařství Pavel Lebloch, Ťuhýkov
 7. Vinařství T.Zapletal, Ke kapličce
 8. Vinařství Mikulica Petr, Vel. Pavlovice
 9. Vinařství Sýkora, Čejkovice
 10. Vinařství Vajbar, Rakvice
 11. Vinařství Nestarec, Moraský Žižkov
 12. Vinařství Horák, Vrbice
 13. Ing. Jaroslav Osička, Velké Bílovice - zde můžete přivážet vzorky Autentistů

Bedny s lahvemi budou navezeny na odběrné místo 26. 3. Sběr lahví z odběrných míst proběhne do 6. 4. 2010, po tomto datu vzorky odebírány nebudou.

Speciální rozvoz a svoz lahví pro všechna vinařství:

 • 24. 3. 2012 - sobota, rozvoz lahví na zavolání, pouze vinařství z Velkých Bílovic a Mor. Žižkova
 • 7. 4. 2012 - sobota, svoz lahví na zvolání, pouze vinařství z Velkých Bílovic a Mor. Žižkova

Bedny s lahvemi (špunty a visačky) budou rozváženy osobní dopravou po všech vinařstvích a na závěr bych Vás chtěl pozvat jak na hodnocení tak i na výstavu a doufám že vyhraje ten nejlepší vzorek.

za organizační tým Výstavy vína 2012

Michal Tetur

 • mob.: +420 775 595 561
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • www.velkebilovice.com

Oblastní výstava vín 2010

Kategorie: Oblastní výstava vín

Pozvánka na místní výstavu vín

Spolek velkobílovických vinařů,
zve všechny vinaře a milovníky dobrého vína, na tradiční výstavu, která se uskuteční v sobotu 1. května 2010 v Kulturním domě, začátek v 10.00, vyhlášení šampionů výstavy v 16.30, konec 22.00. Dopoledne vystoupí Dechová hudba ZUŠ. Od 15.30 bude hrát Cimbálová muzika sourozenců Osičkových.

Degustace proběhne v neděli 18. dubna 2010 v KD. Začátek degustace je v 10.00.
Občerstvení po degustaci je zajištěno u p. Poláchové naproti KD.

Pravidla pro prezentaci vzorků na výstavě:

 1. Jeden vzorek jsou tři láhve vína.
 2. Vinaři jejichž vzorek se umístní
  • na prvním místě dodají na výstavu 8 lahví tohoto vína
  • na druhém místě dodají na výstavu 6 lahví tohoto vína
  • na třetím místě dodají na výstavu 4 lahve tohoto vína
  • na šampiona výstavy dodají na výstavu 24 lahví vína

Sběrná místa vzorků:

 1. Prodejna BS, sklad Čejkovská 5. Vinařství V. Zapletal, Pod Předníma
 2. L. Osička, Fabian 6. Vinařství Kubík, Ve Dvoře
 3. A. Skoupil, Na Aleji 7. Vinařství P. Vaněk, Pionýrská
 4. Vinařství F. Mádl, Lůčky 8. Vinařství Lanžhotský, Belegrady

Bedny s lahvemi budou navezeny na odběrné místo 22. 3. 2010. Sběr lahví z odběrných míst proběhne do 10. 4. 2010, po tomto datu vzorky odebírány nebudou.

Za Spolek velkobílovických vinařů

František Spěvák, tel.: 728 611 794

Oblastní výstava vín 2009

Kategorie: Oblastní výstava vín

Spolek velkobílovických vinařů upozorňuje všechny vinaře a milovníky dobrého vína, že pořádá v sobotu 2. května 2009 výstavu vína. Začátek výstavy bude v 10.00 hod a předpokládaný konec ve 21.00 hod. Vstupné 200,- Kč.

Dopoledne bude od 9.30 hod. hrát před KD dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice. Od odpoledních hodin do konce výstavy bude vyhrávat cimbálová muzika Guráš.

Na jeden vzorek vína se budou dávat 3 ks láhví. Podmínky výstavy budou ještě oznámeny. Stanoviště pro sběr vzorků budou také včas oznámena. Poslední den sběru vzorků bude 13. dubna 2009.

Degustace vín se uskuteční v neděli 19. dubna 2009 od 9.00 hod. ve školní jídelně na ulici Fabián.

Degustátoři přijděte v hojném počtu, jste vítáni!

Za Spolek velkobílovických vinařů

František Spěvák tel.: 728 611 794

Oblastní výstava vín 2008

Kategorie: Oblastní výstava vín

Spolek velkobílovických vinařů pořádá Oblastní výstavu vín, která se koná 4.5.2008 od 9.00 do 19.00 hodin v Kulturním domě Velké Bílovice.

K poslechu bude hrát cimbálová muzika.

Vstupné 200 Kč zahrnuje:

 • volnou degustaci všech vystavených vín
 • katalog vín
 • degustační skleničku
 • tužku
 • vstupenku

Oceněná vína budou průběžně doplňována po dobu celé výstavy.

Těšíme se na Vaši návštěvu

za organizační výbor Jiří Rusnok

Oblastní výstava vín 2007

Kategorie: Oblastní výstava vín

Stejně jako vloni pořádá Spolek velkobílovických vinařů Oblastní výstavu vín, která se koná v neděli 29.4.2007 v Kulturním domě.

Začátek výstavy je v 9.00 hodin, k poslechu bude hrát cimbálová muzika a dechová hudba.

Vstupné 200 Kč zahrnuje:

 • volnou degustaci všech vystavených vín
 • katalog vín
 • degustační skleničku
 • tužku
 • vstupenku

Oceněná vína budou průběžně doplňována po dobu celé výstavy.

Smyslem této výstavy je možnost porovnání vín jak od malovinařů tak i profesionálních firem, ale hlavně prezentovat víno jako kulturní nápoj. Na jednom místě bude možné přechutnat a porovnat velké množství vzorků vín různých odrůd a více ročníků. Je to jedinečná možnost seznámit se s víny této oblasti, zvláště pak s novým ročníkem 2006, který byl svým způsobem vyjímečný. A tak právě výstava, na kterou jste srdečně zváni, je v očekávání opravdu kvalitních vín.

Ve Velkých Bílovicích se vinařstvím zabývá velká část obyvatel, nachází se zde na 600 vinných sklepů, katastr je osázen více jak 800 ha vinné révy. Tato „síla vína" bude představena i na pořádané výstavě vín.

Těšíme se na Vaši návštěvu

za organizační výbor Jiří Rusnok

Oblastní výstava vín 2006

Kategorie: Oblastní výstava vín

Spolek velkobílovických vinařů pořádá 30.4.2006 Oblasní výstavu vín v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích.

Od 14.30 hod bude hrát cimbálová muzika Lália

Vstupné 200 Kč zahrnuje:

 • volnou degustaci všech vystavených vínkatalog vín
 • degustační skleničku
 • tužku
 • vstupenku

Vítězná vína budou doplňována v průběhu celé výstavy.

Dary vinic. Dobrým lidem.