VELKE BILOVICE

Novináři do sklepa

. Kategorie: Aktuality a akce

Dne 22.2.2007 proběhla akce s názvem Novináři do sklepů, kdy mediální agentura KORZO.CZ pozvala zástupce informační médií, aby je informovala na místě dění o připravované akci Ze sklepa do sklepa. Jako příklad, co také bude možné navštívit, jim měla sloužit návštěva několika vinařství.

Fotogalerie

Hody 2006

. Kategorie: Aktuality a akce

Tak jako každý rok se pořádají druhý týden v září tradiční velkobílovické hody (tento rok 9.9.-11.9.2006). V sobotu se ručně staví mája a večer hraje dechová hudba, která vévodí večerní zábavě. Ve Velkých Bílovicích hody trvají 3 dny neděla až pondělí. V kroji je možno vidět přes padesát párů. Hodové hanáckoslovácké zvyky a výzdoba kroje se strikně dodržují.

Přijďe i Vy si vychutnat slavnostní atmosféru našich hodů.

Fotogalerie

Spolek velkobílovických vinařů.

Putování za vínem Ze sklepa do sklepa - 1. ročník

. Kategorie: Aktuality a akce

Prvního ročníku se zúčastnilo téměř 1 000 návštěvníků z celé České republiky a také ze zahraničí (Slovensko, Rakousko ...). Byl krásný jarní slunečný den, který ve spojení s ochutnávkou vín, nastolil příjemnou náladu v průběhu celé akce. Byly otevřeny jak menší původní sklepy se zajímavými víny tak popřední vinařství s nejmodernějšími technologiemi.

Děkujeme všem návštěvníkům za příjemnou a ukázněnou návštěvu akce. Naše poděkování také patří sponzorům, obchodním parnerům a všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh Putování za vínem Ze sklepa do sklepa roku 2006.

Přejeme všem mnoho zdraví, štěstí a doufáme, že se zase setkáme u moravského vína ve Velkých Bílovicích.

Spolek velkobílovických vinařů

Dary vinic. Dobrým lidem.