VELKE BILOVICE

Pojmenování sklepních uliček

. Kategorie: Aktuality a akce

Slavností pojmenování sklepních uliček proběhlo za příjemného slunného počasí v sobotu 15. března 2008 za účasti představitelů města, sdružení Velkobílovičtí vinaři a ředitele Vinařského fondu Ing. Jaroslava Machovce, který se stal kmotrem celé akce a symbolicky pokřtil ceduli nám. sv. Urbana.

Velké Bílovice jsou malé město ležící cca. 40 km jihovýchodně od Brna (3 km od dálnice na Bratislavu). Ve Velkých Bílovicích žijí necelé 4 tisícovky obyvatel, z nichž značná část se živí vinařstvím a vinohradnictvím. Velké Bílovice se pyšní velkým množstvím vinných sklepů. Najdeme jich zde na 650, což je nejvíce v celé České republice. Vinné sklepy tvoří samostatné městečko. Zorientovat se zde není nijak jednoduché, proto místní vinaři přišli s iniciativou, jak ulehčit situaci turistům, kterých sem přijíždí stále více. Touto iniciativou je pojmenování zdejších sklepních uliček.

Jak tento nápad vznikl

Do Velkých Bílovice přijíždí stále více turistů a návštěva zdejšího vinařského městečka je jejich častým cílem. Přijíždějící často předpokládají, že se zde setkají s dvěmi až třemi řadami vinných sklepů (podobně jako v okolních vinařských obcích). Když zjistí, že zdejší vinařský areál čítá na 650 sklepů nastává často bloudění, proto místní vinaři přišli, prostřednictvím předsedy zdejšího vinařského sdružení Františka Zapletala, s nápadem „pojmenovat sklepní uličky". Vedení města jejich návrh přijalo. Prostřednictvím ankety byli občané vyzváni k předložení vlastních návrhů, které pak posuzovala k tomu sestavená pracovní skupina pod vedením radního Milan Damborského. „Občané předložili k 37 uličkám a 3 náměstíčkům více než 100 různých návrhů. Značná část z nich vycházela z historických a zaužívaných názvů. Těchto názvů jsme se při pojmenovávání snažili držet." říká radní Milan Damborský a dodává: „Pojmenování sklepních uliček je výborný nápad. Ve Velkých Bílovicích, ve sklepním areálu je cca. 650 sklepů. Obce o velikosti 1200 až 1500 obyvatel mají tolik domů. Např. vinařsky známé Bořetice mají cca. 500 popisných čísel. Znamená to, že Velké Bílovice mají více sklepů než Bořetice domů".

Proč se jednotlivé uličky jmenují, jak se jmenují

Historický název dostala např. ulička „Belegradská", která vede do nejstarší sklepové části zvané Belegrady. Tuto sklepovou část najdeme snadno, neboť jedna z jejich uliček se nazývá „Staré Belegrady". Dalšími příklady názvů již zaužívaných jsou uličky „U Křástelky", „Pod Předníma", „Půrynská", „Pod Panskýma", „Ťuhýkov", „Pod Krátkýma", „Ke Špičáku", „U Krejčovej cesty". Ne příliš historickým, ale také již delší dobu používaným názvem je „Simering". Tato ulička tak byla nazývána jedním zdejším majitelem sklepu, který pracoval ve Vídni-Simmeringu. S malou úpravou pravopisu se tento název ujal.

Ulička „Habánská" se jmenuje podle novokřtěnců „Habánů". Habáni přišli do Velkých Bílovic v 16. století díky náboženské snášenlivosti tehdejších majitelů z moravského šlechtického rodu Žerotínů, kteří vlastnili Velké Bílovice v letech 1532 až 1622. Ve vinařském městečku je jim věnována ulička „Žerotínova". Habáni odmítali bojovat se zbraní v ruce, pracovali společně a o všechno se dělili. Společně také vychovávali děti. Byli zručnými řemeslníky, vynikajícími vinaři a výbornými staviteli. Ve Velkých Bílovicích postavili mnoho vinných sklepů. Některé se zachovaly do současnosti. Po vítězství Habsburků na Bíle hoře odešli nejdříve na Slovensko, pak do Ruska a později do Ameriky.

Jiná ulička se jmenuje „Horenského práva", zde se koná po ukončení všech vinohradnických prací před vinobraním každý rok tzv. „zaražení hory". Od „zaražení hory" byl, až na výjimky, např. pro těhotné ženy, zakázaný vstup do vinice. Krádež hroznů ve vinici byla podle „Horenského práva" trestána až propadnutím hrdlem. Dohlížet nad pořádkem ve vinicích měli za úkol hotaři volení na shromáždění obce. Jim je věnována ulička „Hotařská".

Jedenáct kratších uliček za sebou dostalo názvy podle zdejších vín. Jsou to „Cabernetová", „Frankovková", „Millerová", „Muškátová", „Neuburgová", „Portugalová", „Rulandová", „Ryzlinková", „Svatovavřincová", „Tramínová", „Veltlínová". Ulička, kterou prochází hlavní silnice z Velkých Bílovic do Čejkovic byla nazvána „Hlavní".

Název jedné z uliček „Prezidentská" pochází nedávné minulosti. Touto uličkou se jel podívat na moderní výsadbu tehdejší československý prezident Antonín Novotný. Vinohrady se mu však údaje příliš nezamlouvaly a jako mnohem vhodnější plodinu pro pěstování údajně označil kukuřici. Názvy některých ulic sami naznačují důvod jejich pojmenování. „Sadová" vedoucí do sadů, „Ke kapličce", „Na výsluní", „V údolíčku", „U Machovej studně", „Na vyhlídce", „Úvoz" nebo např. „Desátková", kde se nachází dva bývalé sklepy, kde se odevzdávali desátky. Svoji uličku zde mají všichni vinaři. Jmenuje se „Vinařská".

Místní vymezili také tři náměstí, která nesou jména světců, patronů vína. Jsou to „nám. Sv. Urbana", „nám. Sv. Jana" a „nám. Sv. Martina.

Proč je projekt realizován

Označení uliček bezpochyby přispěje k lepší orientaci návštěvníků vinařského areálu, kde se nachází asi 650 sklepů. Možnost se o tom přesvědčit budeme mít už 5. dubna 2008, kdy se koná třetí ročník Putování za vínem ZE SKLEPA DO SKLEPA.

Fotogalerie

Pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů

. Kategorie: Aktuality a akce

Spolek Velkobílovických vinařů pořádá dne 17. 3. 2007 od 10.00 hodin ve Velkých Bílovicích pokus o zápis Guinessovy knihy rekordů. Půjde o vytvoření nejdelší souvislé řady traktorů pocházejících z jedné obce, přičemž se předpokládá účast až 250 strojů, které budou v tento den seřazeny na hlavní silnici na náměstí. Pokud se vše povede, bude řada traktorů dlouhá téměř celý kilometr.

Akce se zúčastní traktory různého typu, značky, stáří, ale všechny pojízdné a s espézetkou. A bude se rozhodně nač dívat.

Vyvrcholením akce, která proběhne pod dozorem pelhřimovské agentury Dobrý den, bude „spanilá jízda" traktorového konvoje po předem určené trase.

Za organizátory, Čeněk Osička

Novináři do sklepa

. Kategorie: Aktuality a akce

Dne 22.2.2007 proběhla akce s názvem Novináři do sklepů, kdy mediální agentura KORZO.CZ pozvala zástupce informační médií, aby je informovala na místě dění o připravované akci Ze sklepa do sklepa. Jako příklad, co také bude možné navštívit, jim měla sloužit návštěva několika vinařství.

Fotogalerie

Hody 2006

. Kategorie: Aktuality a akce

Tak jako každý rok se pořádají druhý týden v září tradiční velkobílovické hody (tento rok 9.9.-11.9.2006). V sobotu se ručně staví mája a večer hraje dechová hudba, která vévodí večerní zábavě. Ve Velkých Bílovicích hody trvají 3 dny neděla až pondělí. V kroji je možno vidět přes padesát párů. Hodové hanáckoslovácké zvyky a výzdoba kroje se strikně dodržují.

Přijďe i Vy si vychutnat slavnostní atmosféru našich hodů.

Fotogalerie

Spolek velkobílovických vinařů.

Putování za vínem Ze sklepa do sklepa - 1. ročník

. Kategorie: Aktuality a akce

Prvního ročníku se zúčastnilo téměř 1 000 návštěvníků z celé České republiky a také ze zahraničí (Slovensko, Rakousko ...). Byl krásný jarní slunečný den, který ve spojení s ochutnávkou vín, nastolil příjemnou náladu v průběhu celé akce. Byly otevřeny jak menší původní sklepy se zajímavými víny tak popřední vinařství s nejmodernějšími technologiemi.

Děkujeme všem návštěvníkům za příjemnou a ukázněnou návštěvu akce. Naše poděkování také patří sponzorům, obchodním parnerům a všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh Putování za vínem Ze sklepa do sklepa roku 2006.

Přejeme všem mnoho zdraví, štěstí a doufáme, že se zase setkáme u moravského vína ve Velkých Bílovicích.

Spolek velkobílovických vinařů

Dary vinic. Dobrým lidem.