VELKE BILOVICE

Naučná poznávací stezka

. Kategorie: Aktuality a akce

Nová naučně-poznávací stezka mezi vinicemi Velkých Bílovic

Město Velké Bílovice je vyhledávaným místem vinařské turistiky. Návštěvníci zde kromě výborných vín, která jsou výsledkem práce a zkušeností všech velkobílovických vinařů, objeví i krásy krajiny začleněné do Lednicko-valtického areálu.

V letošním roce zde byla vybudována nová naučně-poznávací stezka mezi vinicemi Velkých Bílovic, která je dlouhá přibližně 15 km. Na celé její trase je 12 zastávek s informačními tabulemi, některé ze zastávek jsou vybaveny altánem a lavicemi. Realizace tohoto projektu zapadá do celkového konceptu rozvoje města Velké Bílovice a měla podporu řady subjektů jak na místní, tak i na regionální a národní úrovni. Partnerem projektu bylo občanské sdružení Velkobílovičtí vinaři, mikroregion VITIS, mikroregion Lednicko-valtický areál, Svaz vinařů ČR a Nadace Partnerství. Projekt naučně poznávací stezky byl spolufinancován Evropskou unií. Zpracovatelem projektu byla společnost SEWACO s.r.o. a zhotovitelem firma SWIETELSKI stavební s.r.o. 12 zastávek naučně poznávací stezky Vás provede mezi vinicemi největší vinařské obce v České republice. První zastávka na naučně poznávací stezce „Mezi vinicemi Velkých Bílovic" se nachází u silnice z Velkých Bílovic do Čejkovic, kde je umístěn vřetenový lis jako unikátní památka a připomínka vinařské tradice. Odtud snadno přijdete na okraj sklepní trati Belegrady, na prostranství u Občerstvení, kde je umístěna mapa sklepních uliček této největší velkobílovické sklepní lokality. Nejstarší sklepy této trati leží ve třech patrových ulicích – Staré Belegrady, Desátková a Habánská. Výrazně mladší zástavbu vinných sklepů najdete v ulici Ke Špičáku, nejmladší sklepy tvoří 11 sklepních uliček nazvaných podle odrůd pěstovaných ve Velkých Bílovicích.Stezka dále pokračuje kolem Machovy studny do sklepní trati Pod Předníma přes Náměstí sv. Jana. Informační tabule jednotlivých zastávek jsou zaměřeny na zvláštnosti lokalit, vinařské a vinohradnické tradice i na současný život vinařů v největší vinařské obci ČR. Jsou zde uvedeny turistické zajímavosti okolí Velkých Bílovic, připomenuty tradiční vinařské akce, setkáte se také s patrony vinařů, podle kterých se jmenují jednotlivá sklepní náměstí apod.

Na rozhraní dvou sklepních tratí Pod Předníma a Púrynky byla koncem 90. let obnovena tradice Zarážení hory jako vinařské slavnosti pořádané ke konci srpna. Slavnost symbolizuje zavírání vinic na dobu dozrávání hroznů. Dnes je to kromě postavení májky a připomenutí odstavců z historických Horenských práv hlavně příležitost k setkávání lidí s vínem a písničkou, vždy za doprovodu cimbálové muziky. Příkré svahy nad touto zastávkou jsou jedny z nejlepších vinohradnických poloh ve Velkých Bílovicích a nazývají se „Pánské". Zastávka Púrynský kříž vás přivede do nejstarší lokality vinných sklepů nazývaných Púrynky. Vinné sklepy, stojící po obou stranách svažité cesty vytváří charakteristický kolorit. Přes Náměstí sv. Martina, patrona mladých vín, se dostanete až do Ťuhýkova a odtud dále k zastávce Novosádská studna. Novosádská studna je místem odedávna spojeným se jménem zaniklé osady, podle ústního podání nazývané Nové Sady. Ze zaniklé osady se dochovala právě studna, označovaná jako „Novosádská". Nedaleko od studny bylo v roce 1976 objeveno velkomoravské pohřebiště. Při další cestě mezi vinicemi se dostanete přes Bucňákovu dolinu až ke Kapličce na Hradišťku. Profil kopce napovídá, že byl vytvořen uměle, stávalo zde drobné středověké opevnění a s ohledem na jeho polohu a blízké velkomoravské pohřebiště, patrně i opevněné strážní místo Velkomoravanů. Od roku 2002 stojí na zmíněném vrcholku kaplička, která toto místo s výjimečnou vyhlídkou zviditelňuje, poskytuje obraz kulturní krajiny vinohradnického regionu a nabízí příležitost k zastavení a rozjímání. Stezka vás pak vede mezi vinicemi přes zastávku Šmatláky, kolem Boží muky na Belegradech až k Habánským sklepům. Po cestě se na informačních tabulích seznámíte např. s nejdůležitějšími bílými i modrými odrůdami révy vinné pěstovanými ve Velkých Bílovicích, porovnáte si způsoby obdělávání vinic dříve a dnes, uděláte si představu o stavbě klenutého sklepu nebo se dovíte jak správně degustovat víno. To vše je v každé zastávce podtrženo vyhlídkou na bílovské vinohrady. Konec vinařské stezky „Mezi vinicemi Velkých Bílovic" se nachází u Habánských sklepů ve Velkých Bílovicích. Dochoval se zde původní klenutý sklep z druhé poloviny 16. století, který pro tehdejší majitele Bílovic, rod Žerotínů, postavili právě habáni - novokřtěnci, jak byli často nazýváni. Měli výrazný podíl na rozvoji vinohradnictví a vinařství v celém okolí, vynikali ale i v jiných oblastech, známá je například habánská keramika. Historický „habánský sklep" v současné době užívá firma Habánské sklepy, spol. s.r.o. Realizace projektu Naučně poznávací vinařské stezky ve Velkých Bílovicích je dalším příkladem propagace vinohradnických a vinařských tradic tohoto regionu a určitě přispívá k propagaci práce vinohradníků a vinařů. V neposlední řadě představuje přínos pro zvýšení atraktivity vinohradnických regionů jižní Moravy. V současné době se dokončují informační tabule a některé drobné úpravy na jednotlivých zastávkách. Oficiální otevření nové Naučně-poznávací stezky plánuje Město Velké Bílovice na 27. srpna 2009 v odpoledních hodinách.

 

Ochranná známka ZSDS

. Kategorie: Aktuality a akce

logo-ZSDSVelkobílovičtí vinaři vlastní kombinovanou ochrannou známku ZE SKLEPA DO SKLEPA, kterou vyjadřují unikátnost a hloubku cítění s akcí otevřených dveří sklepů ve Velkých Bílovicích.

Žádáme také všechny o respektování statutu ochranné známky ZE SKLEPA DO SKLEPA.

Výbor sdružení Velkobílovičtí vinaři o.s.
Ing. František Zapletal
Ing. Stanislav Hrabal
Jiří Rusnok

 

Křest mapy vinic ve Velkých Bílovicích

. Kategorie: Aktuality a akce

Občanské sdružení Velkobílovičtí vinaři vydává první apelační mapu vinařských tratí ve Velkých Bílovicích. Její křest proběhne 12.6. přímo mezi vinicemi u známé místní kapličky. Křest provede herečka, zpěvačka Světlana Nálepková.

Město Velké Bílovice je největší vinařskou obcí v České republice a rovněž s největším počtem pěstitelů révy. V katastru je v současné době 710 ha vinic a obdělává je 1056 vinařů. Již v době před třicetiletou válkou bylo ve Velkých Bílovicích 600 ha vinic. V současné době se vinařské trati zaplňují novými moderními vinicemi a vinařství zde píše novou historii. Proto se místní vinaři rozhodli své vinice a celý nádherný areál vzorně obdělaných vinic zvěčnit na mapě. Vznikla tak zajímavá ručně kreslená mapa, kde je skutečně vidět velký rozměr pěstování révy vinné ve Velkých Bílovicích. Vinice sahají z jednoho konce katastru na druhý a obklopují malebnou skupinu sklepů. Ukazuje se, že pěstování révy mají zdejší lidé v krvi a vztah k révovému keři se zde přenáší z pokolení na pokolení.

Velké Bílovice jsou známé nejen největší výměrou vinic, ale rovněž dnes již legendární akcí dne otevřených sklepů Ze sklepa do sklepa. V letošním ročníku ji počátkem dubna navštívilo 4,5 tisíce účastníků. Tím je to největší ochutnávková akce vín v otevřených sklepích na Moravě. Návštěvníci zde procházejí rovněž největším areálem vinných sklepů v České republice. Celkem 650 je jich rozmístněno v místech se zajímavými starými názvy jako Půrynky a Belegrady.

Kvalitní vína zde produkuje mnoho známých vinařství jako vítěz soutěže vinař roku Petr Skoupil, Habánské sklepy, František Mádl, Vladimír Tetur a mnoho dalších. Celkem vinaři v Bílovicích vyprodukují více než 7 mil litrů vynikajících vín. Bílovice tak vyrobí láhev o obsahu 0,75l vína pro každého občana České republiky.

Velkobílovičtí vinaři

Předání daru

. Kategorie: Aktuality a akce

Velkobílovičtí vinaři se po loňské úspěšné akci Ze sklepa do sklepa rozhodli, že podpoří symbolickým darem ve výši 10.000 Kč taneční skupinu Balanc při ZUŠ Velké Bílovice.

Myslíme si, že tanečnice ze skupiny Balanc přispívají k šíření dobrého jména města Velké Bílovice, tak jako naše akce Ze sklepa do sklepa. Ve své činnosti patří mezi nejlepší v České republice.

Darovaná částka byla předána vedoucí souboru dipl. um. Lence Růžičkové.

Více na www.balanc.eu

Fotogalerie

Pojmenování sklepních uliček

. Kategorie: Aktuality a akce

Slavností pojmenování sklepních uliček proběhlo za příjemného slunného počasí v sobotu 15. března 2008 za účasti představitelů města, sdružení Velkobílovičtí vinaři a ředitele Vinařského fondu Ing. Jaroslava Machovce, který se stal kmotrem celé akce a symbolicky pokřtil ceduli nám. sv. Urbana.

Velké Bílovice jsou malé město ležící cca. 40 km jihovýchodně od Brna (3 km od dálnice na Bratislavu). Ve Velkých Bílovicích žijí necelé 4 tisícovky obyvatel, z nichž značná část se živí vinařstvím a vinohradnictvím. Velké Bílovice se pyšní velkým množstvím vinných sklepů. Najdeme jich zde na 650, což je nejvíce v celé České republice. Vinné sklepy tvoří samostatné městečko. Zorientovat se zde není nijak jednoduché, proto místní vinaři přišli s iniciativou, jak ulehčit situaci turistům, kterých sem přijíždí stále více. Touto iniciativou je pojmenování zdejších sklepních uliček.

Jak tento nápad vznikl

Do Velkých Bílovice přijíždí stále více turistů a návštěva zdejšího vinařského městečka je jejich častým cílem. Přijíždějící často předpokládají, že se zde setkají s dvěmi až třemi řadami vinných sklepů (podobně jako v okolních vinařských obcích). Když zjistí, že zdejší vinařský areál čítá na 650 sklepů nastává často bloudění, proto místní vinaři přišli, prostřednictvím předsedy zdejšího vinařského sdružení Františka Zapletala, s nápadem „pojmenovat sklepní uličky". Vedení města jejich návrh přijalo. Prostřednictvím ankety byli občané vyzváni k předložení vlastních návrhů, které pak posuzovala k tomu sestavená pracovní skupina pod vedením radního Milan Damborského. „Občané předložili k 37 uličkám a 3 náměstíčkům více než 100 různých návrhů. Značná část z nich vycházela z historických a zaužívaných názvů. Těchto názvů jsme se při pojmenovávání snažili držet." říká radní Milan Damborský a dodává: „Pojmenování sklepních uliček je výborný nápad. Ve Velkých Bílovicích, ve sklepním areálu je cca. 650 sklepů. Obce o velikosti 1200 až 1500 obyvatel mají tolik domů. Např. vinařsky známé Bořetice mají cca. 500 popisných čísel. Znamená to, že Velké Bílovice mají více sklepů než Bořetice domů".

Proč se jednotlivé uličky jmenují, jak se jmenují

Historický název dostala např. ulička „Belegradská", která vede do nejstarší sklepové části zvané Belegrady. Tuto sklepovou část najdeme snadno, neboť jedna z jejich uliček se nazývá „Staré Belegrady". Dalšími příklady názvů již zaužívaných jsou uličky „U Křástelky", „Pod Předníma", „Půrynská", „Pod Panskýma", „Ťuhýkov", „Pod Krátkýma", „Ke Špičáku", „U Krejčovej cesty". Ne příliš historickým, ale také již delší dobu používaným názvem je „Simering". Tato ulička tak byla nazývána jedním zdejším majitelem sklepu, který pracoval ve Vídni-Simmeringu. S malou úpravou pravopisu se tento název ujal.

Ulička „Habánská" se jmenuje podle novokřtěnců „Habánů". Habáni přišli do Velkých Bílovic v 16. století díky náboženské snášenlivosti tehdejších majitelů z moravského šlechtického rodu Žerotínů, kteří vlastnili Velké Bílovice v letech 1532 až 1622. Ve vinařském městečku je jim věnována ulička „Žerotínova". Habáni odmítali bojovat se zbraní v ruce, pracovali společně a o všechno se dělili. Společně také vychovávali děti. Byli zručnými řemeslníky, vynikajícími vinaři a výbornými staviteli. Ve Velkých Bílovicích postavili mnoho vinných sklepů. Některé se zachovaly do současnosti. Po vítězství Habsburků na Bíle hoře odešli nejdříve na Slovensko, pak do Ruska a později do Ameriky.

Jiná ulička se jmenuje „Horenského práva", zde se koná po ukončení všech vinohradnických prací před vinobraním každý rok tzv. „zaražení hory". Od „zaražení hory" byl, až na výjimky, např. pro těhotné ženy, zakázaný vstup do vinice. Krádež hroznů ve vinici byla podle „Horenského práva" trestána až propadnutím hrdlem. Dohlížet nad pořádkem ve vinicích měli za úkol hotaři volení na shromáždění obce. Jim je věnována ulička „Hotařská".

Jedenáct kratších uliček za sebou dostalo názvy podle zdejších vín. Jsou to „Cabernetová", „Frankovková", „Millerová", „Muškátová", „Neuburgová", „Portugalová", „Rulandová", „Ryzlinková", „Svatovavřincová", „Tramínová", „Veltlínová". Ulička, kterou prochází hlavní silnice z Velkých Bílovic do Čejkovic byla nazvána „Hlavní".

Název jedné z uliček „Prezidentská" pochází nedávné minulosti. Touto uličkou se jel podívat na moderní výsadbu tehdejší československý prezident Antonín Novotný. Vinohrady se mu však údaje příliš nezamlouvaly a jako mnohem vhodnější plodinu pro pěstování údajně označil kukuřici. Názvy některých ulic sami naznačují důvod jejich pojmenování. „Sadová" vedoucí do sadů, „Ke kapličce", „Na výsluní", „V údolíčku", „U Machovej studně", „Na vyhlídce", „Úvoz" nebo např. „Desátková", kde se nachází dva bývalé sklepy, kde se odevzdávali desátky. Svoji uličku zde mají všichni vinaři. Jmenuje se „Vinařská".

Místní vymezili také tři náměstí, která nesou jména světců, patronů vína. Jsou to „nám. Sv. Urbana", „nám. Sv. Jana" a „nám. Sv. Martina.

Proč je projekt realizován

Označení uliček bezpochyby přispěje k lepší orientaci návštěvníků vinařského areálu, kde se nachází asi 650 sklepů. Možnost se o tom přesvědčit budeme mít už 5. dubna 2008, kdy se koná třetí ročník Putování za vínem ZE SKLEPA DO SKLEPA.

Fotogalerie

Dary vinic. Dobrým lidem.